Feed on
Posts

Parshat Re’eh – Behold

Deuteronomy 11:26-16:17 ; Numbers 28:9-15

Haftarah: Isaiah 66:1-24

B’rit haChadasha: John 6:35-51

Parshat Re’eh – Behold

Deuteronomy 11:26-16:17 ; Numbers 28:9-15

Haftarah: Isaiah 66:1-24

B’rit haChadasha: John 6:35-51

Parshat Balak – Destroyer

Numbers 22:2–25:9

Haftarah: Micah 5:6(7)–6:8 

B’rit haChadasha: Matthew 21:1-11

Parshat Balak – Destroyer

Numbers 22:2–25:9

Haftarah: Micah 5:6(7)–6:8 B’rit haChadasha: Matthew 21:1-11

Parshat Korach – Korah [Bald]

Numbers 16:1–18:32;

Haftarah: 1 Samuel 11:14-12:22

B’rit haChadasha: John 19:1-17

Parshat Korach – Korah [Bald]

Numbers 16:1–18:32;

Haftarah: 1 Samuel 11:14-12:22

B’rit haChadasha: John 19:1-17

Parshat B’midbar – In the wilderness

Numbers 1:1–4:20

Haftarah: Hosea 2:1(1:10)–22(20)

B’rit haChadasha: Matthew 4:1-17

Shavuot – Weeks (Feast of Weeks)

Exodus 19:1-20:23; Numbers 28:26-31

Haftarah:  Ezekiel 1:1-28, 3:12  

Brit Chadasha: Acts 2:1-15

Parshat Behar – On the Mount

Leviticus 25:1-26:2

Haftarah: Jeremiah 32:6-27

B’rit haChadasha: Luke 4:14-22

Parshat Behar – On the Mount

Leviticus 25:1-26:2

Haftarah: Jeremiah 32:6-27

B’rit haChadasha: Luke 4:14-22

- Older Posts »