Feed on
Posts

Parshat Ki Tisa – When you take

Exodus 30:11–34:35

Haftarah: 1 Kings 18:1-39

B’rit haChadasha: Mark 9:1-10

Parshat Ki Tisa – When you take

Exodus 30:11–34:35

Haftarah: 1 Kings 18:1-39

B’rit haChadasha: Mark 9:1-10

VaEra – I appeared

Exodus 6:2-9:35 

Haftarah: Ezekiel 28:25-29:21 

B’rit haChadasha: Luke 11:14-22

VaEra – I appeared

Exodus 6:2-9:35 

Haftarah: Ezekiel 28:25-29:21 

B’rit haChadasha: Luke 11:14-22

VaEra – I appeared

Exodus 6:2-9:35 

Haftarah: Ezekiel 28:25-29:21 

B’rit haChadasha: Luke 11:14-22

Vayechi – He lived 

Genesis 47:28-50:26 

Haftarah: 1 Kings 2:1-12 

B’rit haChadasha: John 13:1-19

Vayechi – He lived 

Genesis 47:28-50:26 

Haftarah: 1 Kings 2:1-12 

B’rit haChadasha: John 13:1-19

Miketz – At the end

Genesis 41:1-44:17 Numbers 7:42-47, 28:9-15

Haftarah: Zechariah 2:14-4:7 

B’rit haChadasha: Luke 24:13-29

Miketz – At the end

Genesis 41:1-44:17 Numbers 7:42-47, 28:9-15

Haftarah: Zechariah 2:14-4:7 

B’rit haChadasha: Luke 24:13-29

VaYishlach – He sent

Genesis 32:4(3)-36:43 

Haftarah: Obadiah 1:1-21

B’rit haChadasha: Matthew 2:13-23

- Older Posts »